Articole recomandate

Dragoste originala

Postat Dec 03, 2012 de Adrian Ebens În interior Dragoste originală

Statisticile vorbesc de la sine atunci cand vine vorba de rela?ii interumane. Mai mult de 50% din c?s?torii sfâr?esc prin divor? în multe ??ri, oferind indicii clare c? ace?ti oameni nu au g?sit ceea ce au c?utat în rela?ie. Pentru mul?i dintre cei care r?mân în cadrul c?s?toriei, experien?a lor este adesea un fel de pustiu, dar ace?tia r?mân c?s?tori?i pentru c?  nu v?d o op?iune mai bun? sau le este prea fric? s? fac? o schimbare. Valurile de dezam?gire, confuzie, frustrare, furie ?i p?rere de r?u care rezult? din aceste experimente toxice în intimitatea uman?, pot fi rezumate la o întrebare dintr-o melodie care ?mi atr?gea aten?ia de adolescent prin anii optzeci,